Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne

Mając na uwadze obowiązek spełnienia wymagań wskaźnika 6.4.2 obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, w związku z przeprowadzoną weryfikacją wyznaczonych powierzchni referencyjnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor ogłasza konsultacje społeczne, proponowanych zmian w wykazie powierzchni referencyjnych, których zakres obrazuje tabela.

Uwagi i wnioski można wnosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Nadleśnictwa Jawor ul. Myśliborska 3, 59–400 Jawor lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl do dnia 29.03.2022 r.

Ponadto informuję, że po zakończeniu konsultacji społecznych, nadleśnictwo poinformuje o ich rezultacie najpóźniej do dnia 19.04.2021 r. poprzez podanie stosownej informacji na stronie internetowej jednostki.

W wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor wyznacza listę ekosystemów referencyjnych, zgodnie z załączonym wykazem.