Lista aktualności Lista aktualności

Akcja "Wieniec"

Na terenie Lasów Państwowych w tym Nadleśnictwa Jawor trwa akcja mająca na celu ochronę zwierzyny, przeciwdziałanie i zwalczanie kłusownictwa oraz przejawów wszelkiego szkodnictwa łowieckiego, kontrolę legalności skupu i obrotu dziczyzną, egzekwowanie od osób trudniących się zbieraniem zrzutów poroży zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Działania kontrolno-prewencyjne będą prowadzone głównie na terenach, które stanowią ostoje zwierzyny, obszarach zagrożonych kłusownictwem i odwiedzanych przez zbieraczy poroża.

Zbieranie poroża jest dozwolone na terenie lasów gospodarczych, a zakazane na terenach rezerwatów i parków narodowych.

Na terenie lasów gospodarczych poszukiwacze powinni przestrzegać następujących zasad:

  • w trakcie poszukiwań nie wolno płoszyć zwierząt, tropić  i przeganiać zmuszając ich do biegu, licząc że podczas ucieczki odpadnie stare poroże;
  • należy przestrzegać obowiązujących w LP zakazów wstępu m.in. dotyczących upraw i młodników do 4 m wysokości oraz ostoi zwierzyny;

Strażnicy leśni będą sprawdzać, czy zbierający zrzuty poroży nie prowadzą poszukiwań na terenie rezerwatów i miejsc, na które nie wolno wchodzić oraz, czy nie płoszą i nie niepokoją zwierzyny.