Lista aktualności Lista aktualności

przetarg na dzierżawę gruntów w celu rozpoznania złóż kopalin

Na podstawie § 6 pkt 2 Zarządzenia nr 77 z dnia 01 grudnia 2009 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zmienionego Zarządzeniem nr 23 z dnia 16 marca 2012 r. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jawor ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę zarządzanych gruntów Skarbu Państwa w celu:

  • przeprowadzenia robót geologicznych obejmujących prace z zakresu poszukiwania rud miedzi i złota oraz towarzyszących im pierwiastków ziem rzadkich,
  • w przypadku potwierdzenia występowania poszukiwanych złóż, uzyskania prawa do ich eksploatacji.

Przetargiem objęte jest prawo do dzierżawy gruntów leśnych o powierzchni 3000 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Bolków w obrębie ewidencyjnym Lipa.

Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę BIP.