Lista aktualności Lista aktualności

Gospodarka Łowiecka

Zwierzyna jest trwałym i nierozłącznym składnikiem ekosystemów leśnych. Celem prowadzonej na terenie Nadleśnictwa Jawor gospodarki łowieckiej jest utrzymanie stabilności populacji poszczególnych gatunków łownych przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości lasu oraz możliwie niskim poziomie szkód w uprawach rolnych. Zadania te Nadleśnictwo realizuje gospodarując we własnym Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych oraz nadzorując gospodarkę łowiecką w obwodach wydzierżawionych przez koła łowieckie.

Obfita i urozmaicona baza żerowa, wynikająca z żyzności siedlisk leśnych oraz charakteru upraw rolnych, sprzyja wysokim stanom liczebnym zwierzyny grubej (jeleń, sarna, dzik, muflon). Sytuacja taka umożliwia a nawet determinuje łowieckie wykorzystanie tych gatunków zwierzyny. Polowania umożliwiają utrzymanie szkód w uprawach rolnych i leśnych na poziomie możliwym do gospodarczego zaakceptowania nie powodując jednocześnie zagrożenia dla liczebnej stabilności populacji zwierzyny.

Nadleśnictwo Jawor prowadzi nadzór nad gospodarka łowiecką na obwodach łowieckich leżących w obrębie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa. Mapa obrazuje zasięg obwodów łowieckich leżących w granicach Nadleśnictwa.