Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty dobrej gospodarki leśnej

 

Nadleśnictwo Jawor

w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu posiada dwa

certyfikaty dobrej gospodarki leśnej:
 

FSC

PEFC