Wydawca treści Wydawca treści

FSC

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council® jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 22 grudnia 2013 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat utrzymuje swoją ważność po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych. W 2018 r. przeprowadzono procedurę wznawiającą certyfikację, czego wynikiem było wydanie certyfikatu o numerze BV-FM/COC-007944 na okres od 23 grudnia 2018 do 22 grudnia 2023 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych