Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany o Szczególnych Walorach Kulturowo - Przyrodniczych

Definicja HCVF (z ang. High Conservation Value Forests) lasy o wysokich walorach kulturowo przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla tradycji i tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Przesłanką wyznaczenia lasów HCVF jest umożliwienie lokalnym organizacjom i samorządom wpływu na sposób prowadzenia gospodarki leśnej  w tych lasach w celu wdrożenia najlepszych, przyjaznych metod działania dla zachowania spełnianej przez nie funkcji. Postępowanie to odnosi się jedynie do fragmentów wydzieleń leśnych, na których występuje dana osobliwość. W celu uniknięcia wszelkich zagrożeń mogących obniżyć ich wartość kulturowo - przyrodniczą fragmenty HCVF zostaną objęte monitoringiem.

Lokalizację Drzewostanów HCVF powołanych na terenie Nadleśnictwa Jawor znajdą Państwo klikając poniżej dla:

Ewentualne uwagi, opinie bądź pytania prosimy kierować na adres jawor@wroclaw.lasy.gov.plWyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2011

Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2012

Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2013

Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2014

Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2015

Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2016

Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2017

Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2018

Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2019

Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2020

Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2021

Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Jawor w roku 2022

 

W związku z publikowanymi materiałami prowadzone są ciągłe konsultacje społeczne w celu rozpoznania i uwzględnienia kluczowych walorów przyrodniczych dla kategorii lasów HCVF 6 (Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności). Ewentualne uwagi odnośnie lasów kategorii HCVF 6  można wnosić na adres e-mail Nadleśnictwa Jawor jawor@wroclaw.lasy.gov.pl