Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży siana

Nadleśnictwo Jawor oferuje do sprzedaży 385 szt. bali siana o wymiarach 150 – 160 cm na 120 cm. Orientacyjna masa jednego bala wynosi ok. 330 kg. Siano zostało skoszone i zebrane w okresie od 4 do 30 września 2020r. Siano składowane jest przy drodze gruntowej w miejscowości Muchów.

Oferty na zakup siana zawierające cenę za 1 bal, ilość bali oraz termin odbioru należy składać do dnia 31 grudnia 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Myśliborska 3, 59–400 Jawor.

Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.