Zanocuj w lesie

 

Zanocuj w lesie - obszary na terenie Nadleśnictwa Jawor


Nadleśnictwo Jawor  wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach


Lokalizacja widoczna jest na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl (android) lub iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru umieszczonego poniżej
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://jawor.wroclaw.lasy.gov.pl/informacja-turystyczna
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  
    1. terminy polowań zbiorowych zamieszczone będą najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem w zakładce zanocuj w lesie
  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza umieszczonego poniżej  oraz przesłanie go na adres malgorzata.zieba@wroclaw.lasy.gov.pl  lub jawor@wroclaw.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Małgorzata Zięba-Wiechniak tel. 722 100 184

Nadleśnictwo Jawor przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej korzystania  turystycznego i rekreacyjnego z lasów:   http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

 

UWAGA!

We wrześniu 2022  będą prowadzone prace gospodarcze w oddziałach:  
- 253, 254, 255, 256, 300, 301, 304 -a,-c,-d,-f,-g,-h,-i,-j,-k,-l,-m, 305.
- 232 -d

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na wskazanym terenie.