Wydawca treści Wydawca treści

PEFC

RDLP we Wrocławiu posiada certyfikat przyznawany gospodarce leśnej: PEFC.

 

PEFC

W 2012 roku regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat PEFC. W związku z powyższym RDLP Wrocław wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie  kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów"

Certyfikat został udzielony 27.04.2012 roku. Ważność certyfikatu do 26.10.2024 roku.