Wydawca treści Wydawca treści

Dyżury PPOŻ

Nadleśnictwo Jawor informuje, że od dnia 15.03.2016 r. została rozpoczęta akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych.

W tym celu w siedzibie Nadleśnictwa uruchomiono Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) do koordynacji akcji przeciwpożarowych - tel. 76/871-16-75.

Nasi pracownicy pełnią dyżury od chwili rozpoczęcia akcji bezpośredniej do jej zakończenia w miesiącu wrześniu lub październiku w godzinach wyznaczonych przez PAD RDLP Wrocław.

Obecnie dyżury pełnione są w godzinach od 9.00 do 19.00.
W razie pożaru prosimy o powiadomienie właściwej terytorialnie Jednostki Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa PSP w Jaworze - 76/870-30-95

Komenda Powiatowa PSP w Złotoryi - 76/878-31-43

Komenda Powiatowa PSP w Kamiennej Górze - 75/744-77-01

Komenda Miejska PSP w Jeleniej Górze - 75/764-74-50

Komenda Powiatowa PSP w Świdnicy- 74/851-88-70

Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej- 71/317-37-49

Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu - 74/887-72-10

Lub zgłoszenia pod numerem alarmowym 998.