Wydawca treści Wydawca treści

Pomoc dla najuboższych

Strona w budowie

Nadleśnictwo Jawor informuje, że istnieje możliwość wsparcia finansowego przy zakupie drewna małowymiarowego (gałęziówki) pozyskanego kosztem i staraniem nabywcy.

W tym celu przed rozpoczęciem prac przy pozyskaniu drewna prosimy o zgłoszeniu tego faktu leśniczemu.

Koordynatorem akcji jest Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Jawor Pan Antoni Giemza.