Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Lasy Nadleśnictwa według rejonizacji przyrodniczo-leśnej (Tramplera) należą do:

 

Kraina Śląska V

Dzielnica Wrocławska V 2

Mezoregion Legnicki V 2c

Dzielnica Przedgórza Sudeckiego V 3

Mezoregion Strzegomski V 3a

Kraina Sudecka VII

Dzielnica Sudetów Środkowych VII 2

Mezoregion Pogórza Kaczawskiego VII 2a

Mezoregion Gór Kaczawskich VII 2b

 

Nadleśnictwo od północy graniczy z nadleśnictwem Legnica, od wschodu z nadleśnictwem Świdnica, od południa z nadleśnictwami: Wałbrzych, Kamienna Góra i Śnieżka oraz od zachodu z nadleśnictwem Złotoryja.

           Nadleśnictwo zajmuje obszar Niziny Śląskiej, Pogórza Sudeckiego i Sudetów. Większość kompleksów leśnych leży na obszarze Pogórza Kaczawskiego i Bolkowsko-Wałbrzyskiego oraz częściowo w Górach Kaczawskich, Ołowianych i Wałbrzyskich. Od północy na terenie obrębu Jawor Wzgórza Strzegomskie graniczą z Równiną Legnicką. Posiadają one charakter przejściowy pomiędzy nizinami i wyżynami. W związku z tym rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana, od prawie równej poprzez pasy wzniesień i wzgórz, do terenów górskich. Najwyższe wzniesienie nadleśnictwa to szczyt „Turzec" o wys. 690 m n.p.m. znajdujący się w Górach Ołowianych, najniższy punkt położony jest na wysokości 200 m n.p.m.

           Położenie lasów nadleśnictwa na tak zróżnicowanym fizjograficznie terenie warunkuje duże zróżnicowanie klimatyczne. Brakuje jednak dokładnych danych klimatycznych dla tego terenu, ze względu na to, że najbliższe stacje meteorologiczne znajdują się w Legnicy i Jeleniej Górze. Lasy nadleśnictwa Jawor znajdują się w strefie klimatu górskiego z wpływami oceanicznymi. Okres wegetacyjny trwa około 210 dni, średnia temperatura stycznia –2,34oC, lipca +18,44oC, roczna suma opadów 635 mm (według stacji meteorologicznej w Legnicy). Widoczne jest zróżnicowanie wielkości opadów w zależności od ekspozycji stoków i wysokości terenu. Opady śniegu w ciągu roku mogą pojawiać się w okresie 160-180 dni. Występowanie pokrywy śnieżnej w okresie zimowym nie zawsze jest stabilne. Tendencje do dłuższego, bardziej stabilnego utrzymywania się pokrywy śnieżnej nawet do 90 dni, wykazują wyżej położone rejony o zwartych zalesieniach.

W celu lepszego zorientowania się w położeniu lasów Nadleśnictwa Jawor prosimy o uruchomienie poniższego linku.