Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad Lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Lasy prywatne stanowią około 17 proc. lasów w Polsce. Biorąc pod uwagę politykę zwiększania lesistości, należy się spodziewać, że powierzchnia lasów niepaństwowych będzie rosła i w niedalekiej przyszłości może stanowić 20 proc. ogólnej powierzchni leśnej kraju.

Nadleśnictwo Jawor nie prowadzi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych na terenie Starostw:

jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, średzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, złotoryjskiego.