Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Nasiennictwo i selekcja:

Nadleśnictwo Jawor dysponuje jednym drzewostanem wyłączonym:

 • jesionowym o powierzchni 2,93 ha

oraz drzewostanami nasiennymi gospodarczymi:

 • świerka pospolitego o pow. ok. 13 ha
 • buka zwyczajnego o pow. ok. 27 ha
 • dębu szypułkowego o pow. ok. 36 ha
 • dębu bezszypułkowego o pow. ok. 14 ha
 • jesionu wyniosłego o pow. ok. 8 ha
 • lipy drobnolistnej o pow. ok. 16 ha

Ponadto nadleśnictwo posiada zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego źródła nasion dla następujących gatunków:

 • czereśnia ptasia
 • daglezja zielona
 • klon jawor
 • klon zwyczajny
 • lipa drobnolistna
 • lipa szerokolistna

Od roku 1996 nadleśnictwo zakłada bloki upraw pochodnych w oparciu o własne drzewostany nasienne wyłączone, a także drzewostany z innych nadleśnictw. Obecnie w trakcie realizacji są następujące bloki upraw pochodnych:

 • buka zwyczajnego ze zlikwidowanego WDN oddz. 162d - trzy bloki upraw pochodnych o łącznej powierzchni ok. 38,0 ha zlokalizowane w 2 leśnictwach obrębu Bolków, Kaczorów i Mysłów
 • jesiona wyniosłego z WDN oddz. 56j - dwa bloki upraw pochodnych o łącznej powierzchni ok. 14,0 ha zlokalizowane w leśnictwach obrębu Jawor, Dzierzków i Muchów
 • sosny zwyczajnej z WDN Nadleśnictwa Węgliniec oddz. 419i o powierzchni ok. 20,0 ha zlokalizowanego na terenie obrębu Jawor w leśnictwie Dzierzków
 • dębu szypułkowego z WDN Nadleśnictwa Miękinia oddz. 103b o powierzchni ok. 11,0  ha zlokalizowanego na terenie obrębu Jawor w leśnictwie Myślinów
 • świerka pospolitego z WDN Nadleśnictwa Szklarska Poręba oddz. 205 h, i, 206 i, k o powierzchni ok. 12,0 ha zlokalizowane na terenie obrębu Bolków w leśnictwie Dobromierz.

 

Szkółkarstwo:

Od roku 2017 Nadleśnictwo Jawor nie posiada własnej szkółki leśnej. Sadzonki do odnowień kupowane są w innych nadleśnictwach.

 

Odnowienia i zalesienia:

Roczny plan odnowień i zalesień w nadleśnictwie wynosi około 150 ha z czego aż 99% to odnowienia pod osłoną drzewostanu. Głównymi gatunkami wprowadzanymi na uprawy są dąb i buk, pozostałe to jodła, lipa, jawor, olcha, modrzew i inne.

Istotnym aspektem działalności nadleśnictwa jest wykorzystywanie możliwości bogatych siedlisk
w celu inicjowania odnowień naturalnych. Nadleśnictwo prowadzi działania mające na celu zintensyfikowanie tego procesu.

Nadleśnictwo Jawor wykonuje również zalesianie gruntów rolnych, które nie nadają się do dalszego użytkowania rolniczego.

 

Pielęgnowanie lasu:

Z zakresu pielęgnowania lasu Nadleśnictwo Jawor wykonuje średnio rocznie:

 • ok. 160 ha pielęgnowania gleby,
 • ok. 80 ha czyszczeń wczesnych,
 • ok. 110 ha czyszczeń późnych,
 • ok. 120 ha trzebieży wczesnych,
 • ok. 600 ha trzebieży późnych.

Specyficzną cechą lasów nadleśnictwa jest duży udział drzewostanów dębowych, odroślowych. Występują one przeważnie na obszarach o bardzo niskim poziomie wody gruntowej, charakteryzują się słabą zdrowotnością, oraz niskim przyrostem.