Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

 

Nasiennictwo i selekcja:

Nadleśnictwo Jawor dysponuje dwoma drzewostanami nasiennymi wyłączonymi:

 jesionowym o pow. 2,93 ha

bukowym o pow. 4,33 ha

drzewostan nasienny fot. J. Celmer
wyłączony drzewostan nasienny

oraz drzewostanami nasiennymi gospodarczymi:

Świerk pospolity o pow. ok. 30 ha

 Buk zwyczajny o pow. ok. 21 ha

Dąb szypułkowy o pow. ok. 36 ha

Dąb bezszypułkowy o pow. ok. 13 ha

Jesion wyniosły o pow. ok. 8 ha

Lipa drobnolistna o pow. ok. 16 ha 

Ponadto Nadleśnictwo posiada zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego źródła nasion dla następujących gatunków:

czereśnia fot. J. Celmer
czereśnia ptasia

Czereśnia ptasia

Daglezja zielona

Klon jawor

Klon zwyczajny

 Lipa drobnolistna

Lipa szerokolistna 

Od roku 1996 nadleśnictwo zakłada bloki upraw pochodnych w oparciu o własne drzewostany nasienne wyłączone, a także drzewostany z innych nadleśnictw. Obecnie w trakcie realizacji są następujące bloki upraw pochodnych: 

  Buk zwyczajny z WDN oddz. 162d trzy bloki upraw pochodnych o łącznej powierzchni ok. 54 ha zlokalizowane w 2 leśnictwach obrębu Bolków, Kaczorów i Mysłów

Jesion wyniosły z WDN oddz. 56j dwa bloki upraw pochodnych o łącznej powierzchni ok. 19 ha zlokalizowane w leśnictwach obrębu Jawor, Dzierzków i Muchów

Sosna zwyczajna z WDN Nadleśnictwa Węgliniec oddz. 419i o powierzchni ok. 19 ha zlokalizowany na terenie obrębu Jawor w leśnictwie Dzierzków

Świerk pospolity z WDN Nadleśnictwa Szklarska Poręba oddz. 205h,i o powierzchni ok. 32 ha zlokalizowany na terenie obrębu Bolków w leśnictwie Dobromierz

Dąb szypułkowy z WDN Nadleśnictwa Miękinia oddz. 103b o powierzchni ok. 21 ha zlokalizowany na terenie obrębu Jawor w leśnictwie Myślinów.

Na terenie nadleśnictwa zakładane są 2 bloki upraw zachowawczych "ex situ" dla Jodły pospolitej z regionu pochodzenia 803, Nadleśnictwo Piwniczna, oddz. 17j o łącznej powierzchni ok. 24 ha zlokalizowane na terenie obrębu Bolków w leśnictwie Półwieś.

uprawa zachowawcza fot. J. Celmer
uprawa zachowawcza jodły

Szkółkarstwo: 

Na terenie nadleśnictwa, w leśnictwie Muchów znajduje się szkółka zespolona, poza tym wykorzystuje się 3 małe szkółki pomocnicze. Produkcja sadzonek w Nadleśnictwie Jawor odbywa się na powierzchni otwartej, oraz w warunkach kontrolowanych tj. w tunelach foliowych i wynosi około 1,65 mln. sztuk rocznie. Głównie są to gatunki liściaste: dąb, buk, jesion, jawor, lipa, w mniejszym stopniu gatunki iglaste: świerk, sosna, modrzew, jodła. Poza podstawowymi gatunkami lasotwórczymi szkółka produkuje również wiele gatunków biocenotycznych takich jak czereśnia ptasia, jarzębina, róża, tarnina i inne. Większość z wyprodukowanych sadzonek wykorzystywana jest do odnowień i zalesień prowadzonych przez nadleśnictwo, nadwyżki są sprzedawane na zewnątrz, także do odbiorców indywidualnych.

szkółka fot. T. Jankowski
szkółka leśna

Odnowienia i zalesienia:

Roczny plan odnowień i zalesień w nadleśnictwie wynosi około 150 ha z czego aż 95% to odnowienia pod osłoną drzewostanu. Głównymi gatunkami wprowadzanymi na uprawy są dąb i buk, pozostałe to jodła, lipa, jawor, świerk, modrzew i inne.       Od 2004 roku nadleśnictwo realizuje przy finansowym wsparciu EkoFunduszu program "Restytucji sudeckiego ekotypu jodły pospolitej w Sudetach". W ramach tego programu w latach 2004-2008 prowadzono przebudowę drzewostanów podczas której założono ok.110 ha upraw, na rok 2009 planowana jest kontynuacja projektu i wprowadzenie Jd na powierzchni ok. 20 ha.  

uprawa Jd fot. B. Celmer
uprawa jodłowa

 

Istotnym aspektem działalności nadleśnictwa jest wykorzystywanie możliwości bogatych siedlisk w celu inicjowania odnowień naturalnych. Nadleśnictwo prowadzi działania mające na celu zintensyfikowanie tego procesu.

odnowienie BK fot. J. Celmer
naturalne odnowienie buka
odnowienie Św fot. J. Celmer
naturalne odnowienie świerka


 

Ważnym działem hodowli lasu w nadleśnictwie jest zalesianie gruntów rolnych, które nie nadają się do dalszego użytkowania rolniczego.

 

Pielęgnowanie lasu:

Z zakresu pielęgnowania lasu Nadleśnictwo Jawor wykonuje rocznie:

ok. 160 ha pielęgnowania gleby

ok. 80 ha czyszczeń wczesnych

ok. 110 ha czyszczeń późnych

ok. 120 ha trzebieży wczesnych

ok. 600 ha trzebieży późnych

 

Specyficzną cechą lasów nadleśnictwa jest duży udział drzewostanów dębowych, odroślowych, których na naszym terenie jest ok. 3000 ha. Występują one przeważnie na obszarach o bardzo niskim poziomie wody gruntowej, charakteryzują się słabą zdrowotnością, oraz niskim przyrostem.

db odr 1 fot. J. Celmer
dębina odroślowa
db odr 2 fot. J. Celmer
dębina odroślowa