Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny

W dniach 5-6 marca 2020 r. na terenie obwodu nr 213 Ośrodku Hodowli Zwierzyny  Nadleśnictwa Jawor odbyła się inwentaryzacja zwierzyny, w której udział wzięli  pracownicy nadleśnictwa.  Inwentaryzacja miała na celu zebranie niezbędnych danych do oszacowania liczebności zwierząt na terenie OHZ, głównie jeleni, dzików i saren.

Inwentaryzacja została przeprowadzona metodą pędzeń próbnych.  W dwa dni zorganizowano 10 pędzeń, których łączna powierzchnia wynosiła 1050 ha, co stanowi ok. 10% powierzchni obwodu łowieckiego.

Uzyskane wyniki pozwolą ocenić stabilność populacji, obliczyć przyrost, zagęszczenie i opracować plan łowiecki na sezon 2020/2021.