Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SIANA

Nadleśnictwo Jawor oferuje do sprzedaży 230 szt. bali siana o wymiarach 150 – 160 cm na 120 cm. Orientacyjna masa jednego bala wynosi ok. 330 kg. Siano zostało zebrane w okresie od 3 do 27 września 2019 r. Siano składowane jest przy drodze gruntowej w miejscowości Muchów.

Oferty na zakup siana zawierające cenę za 1 bal, ilość bali oraz termin odbioru należy składać do dnia 29 listopada 2019 r. w sekretariacie Nadleśnictwa Jawor osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Myśliborska 3, 59–400 Jawor.

Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor