Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

Nadleśnictwo Jawor ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę gruntów rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej.

Ogłoszenie o przetargu, informacje na temat procedury przetargowej oraz na temat gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia zamieszczone zostały na stronie BIP Nadleśnictwa Jawor pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jawor/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-rolnych