Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowe Sympozjum 27th EVS

Congress: Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet's textbook - new challenges and concepts, Wrocław, May 23-26, 2018.

W roku 2018 odbył się już 27 Międzynarodowy Kongres European Vegetation Survey (EVS), międzynarodowej organizacji zrzeszającej badaczy zróżnicowania szaty roślinnej Europy. Każdego roku kongres odbywa się w innym kraju i mieście i w tym roku po raz pierwszy odbył się w Polsce. Po trzech dniach obrad odbyły się trzy wycieczki, w tym jedna z nich na teren Pogórza Kaczawskiego. Uczestnicy zwiedzili Ostrzycę Proboszczowicką na terenie Nadleśnictwa Złotoryja, następnie przejechali do Nadleśnictwa Jawor. Po krótkim przedstawieniu charakterystyki Nadleśnictwa i walorów przyrodniczych obejrzeli „nieleśną perłę” Nadleśnictwa - Łąki Muchowskie. To kompleks prawie 100 ha łąk zmiennowilgotnych z kośćcem syberyjskim i mieczykiem dachówkowatym. Uczestnicy wycieczki zwiedzili także Rezerwat Wąwóz Lipa gdzie oglądali lasy jaworowe na stromych stokach, łęgi i odroślowe dąbrowy, a także płaty dąbrowy brekiniowej z jarzębem brekinią.

Ogółem w części terenowej kongresu brało udział 47 gości z Czech, Austrii, Słowacji, Węgier, Słowenii, Litwy, Ukrainy, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Holandii, Polski, Japonii, Wielkiej Brytanii. Głównymi prowadzącymi byli dr Kamila Reczyńska i dr hab. Krzysztof Świerkosz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy są obecnie jednymi z najlepszych znawców zbiorowisk leśnych Pogórza Kaczawskiego.

Wielu z gości wyrażało się z dużym uznaniem o współpracy między przyrodnikami a leśnikami w naszym regionie, ponieważ nie we wszystkich krajach taka współpraca w ogóle istnieje, a nawet jeśli jest - to nie są to związki tak szczególne jak między polskimi leśnikami i naukowcami.

Dariusz Orda