Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat

W związku z zagrożeniem epidemicznym Biuro Nadleśnictwa Jawor zostało zamknięte dla interesantów. Zwracamy się z gorącą prośbą o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub e-mailową. Jednocześnie informujemy, że w budynku obok biura zostało przygotowane pomieszczenie ze skrzynką podawczą dla interesariuszy, którzy nie mają możliwości przesłania pisma drogą elektroniczną. Pomimo to serdecznie prosimy o zastosowanie się do apelu sztabu kryzysowego oraz najwyższych władz państwowych i przyłączenie się do akcji „Zostań w domu”.

Informujemy równocześnie, że kancelarie leśnictw również będą zamknięte dla petentów, a sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo. Dane kontaktowe do leśniczych dostępne są na naszej stronie w menu KONTAKT zakładce Leśnictwa. Sprawy niedające się załatwić zdalnie, jak np. wydatek drewna, będą obsługiwane w terenie.

Klientów detalicznych informujemy, że jedyną formą zapłaty za drewno jest przelew na konto Nadleśnictwa Jawor BNP PARIBAS S.A  71 2030 0045 1110 0000 0012 2890 z podaniem:

  1. imienia i nazwiska kupującego,
  2. sortymentu drewna,
  3. ilości kupowanego drewna,
  4. nazwy leśnictwa z którego kupowane jest drewno.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia i wyrażamy nadzieję, że podjęte działania zapobiegawcze pomogą uchronić Państwo i pracowników Nadleśnictwa Jawor przed zachorowaniem.