Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 28.09.2022 r. o godz. 900 w siedzibie Nadleśnictwa Jawor przy ul. Myśliborskiej 3 w Jaworze przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 38 ustawy o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.), tj.: lokalu mieszkalnego nr 4 w Bolkowie przy ul. Waryńskiego 8, działka nr 99/1, obręb Bolków -2.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla nieruchomości prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Kamiennej Górze księga wieczysta nr JG1K/00021623/5.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji  gruntów i budynków:
  • województwo - dolnośląskie,
  • powiat - jaworski,
  • gmina - Bolków
  • obręb ewidencyjny - 020502_5.0002  Bolków miasto,
  • nr działki ewidencyjnej - 99/1,    
  • rodzaj użytku - B – tereny mieszkaniowe,
  • powierzchnia nieruchomości - działka o powierzchni 1340 m2,
  • udział w części wspólnej oraz gruncie – 3/100.
 3. Liczba uczestników: brak chętnych
 4. Cena wywoławcza: 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).
 5. Cena nabycia: ----
 6. Nabywca:  ----

Przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak oferentów.