Lista aktualności Lista aktualności

11 lutego - Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

W dniu 10 lutego na ternie leśnictwa Kłaczyna odbyło się spotkanie edukacyjne, w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie wraz opiekunami.

Podczas spaceru leśniczy Damian Król omówił zasady jakie obowiązują podczas dokarmiania zwierzyny w czasie srogich zim.

Spacer zakończył się przy paśniku gdzie uczniowie wyłożyli przyniesioną przez siebie karmę suchą i mokrą, a także zawiesili we wskazanych przez leśniczego miejscach karmę dla ptaków.

Następnie wszyscy udali się w miejsce przygotowanego ogniska gdzie leśniczy przedstawił wiedzę na temat budek lęgowych, ich typach, a także gatunkach ptaków jakie je zasiedlają.

Pamiętajmy: dokarmianie, jak wskazuje sama nazwa, powinno być uzupełnieniem, a nie podstawą codziennej diety zwierzęcia i odbywać się może jedynie w ekstremalnych, zagrażających życiu zwierzyny warunkach atmosferycznych.